Art Statement

Nederlands – Engels

Mijn werk is een ode aan alles dat ik zinvol en betrouwbaar acht.
Het is een vraag aan de kijker en tevens een deel van het antwoord.

Ik beschouw het als taak – men zegt ook wel “roeping” om mijn ontdekkingen op welke manier dan ook te delen: onze Schepper, de Schepper van deze hemel en aarde – en van de wereld die komt, is Heilig en betrouwbaar en kent ons; ons, hart, onze nieren, onze ziel. Het oude testament, de Tenach, laat ons op een brilliante manier leren over ons menselijk bestaan, onze emotie en onze relatie tot G-d en elkaar. Het geeft betekenis aan ons leven. Ook Jezus leert ons dit, en legt ons dit uit. Hij gaf zijn leven om het belang van deze boodschap te onderstrepen! Hij is daarmee de uitgestoken hand naar jou en mij, in welke welke donkere hoek we ook terecht zijn gekomen.

 

Met mijn werk tracht ik de relatie te onderzoeken die we stuk voor stuk met de ENE Creator hebben & de verantwoordelijkheid die deze relatie met zich meebrengt. Ook honoreer ik hiermee mijn eigen wortels.

Het is mijn motor. De Tenach, het Oude Testament, geeft me de brandstof of de “kleurvertalingen” en alle andere vormen van vrije expressie te hanteren om, als ware het een gebed, een verbeelding van vreugde, een drager van mijn geloof.

Met mijn werk onderzoek ik de relatie die wij allemaal hebben met de ENE Schepper, en de verantwoordelijkheden die bij die relatie horen.

Graag kom ik langs om hierover te praten, over mijn zoektocht, over mijn werk, dat iedere keer een andere beeltenis heeft en toch dezelfde positieve conclusie.

Voel u vrij mij een bericht te sturen, voor een expositie inclusief of alleen een uitleg, of stuur hoe dan ook een bericht als u een vraag hebt!